SI EL SEU EDIFICI ENCARA NO TÉ ASCENSOR, HAURIA DE SABER QUE:

1

Som autèntics especialistes en el procés d’instal·lació d’ascensors en edificis sense ascensor. Des de 1976.

2

En els últims 40 anys hem realitzat més de 390 instal·lacions completes i contractes de manteniment a la mida.

3

I ara és el moment ideal perquè pot aprofitar-se del Pla Especial d’Ajudes i Subvencions de les Institucions Públiques.

4

A ASVALL també ens encarreguem de gestionar i proporcionar el finançament a través d’entitats crediticies.